sren

kuca-lepih-stanova

Agencija se nalazi na novoj adresi, ul. Vožda Karađorđa 7, tel: 018/208-007 i 018/209-007

Građevinske dozvole i projekti

gradjprojektAgencija KUĆA PETROVIĆ vam nudi usluge pribavljanja kompletne dokumentacije koja je potrebna za izgradnju objekta koji ste zamislili ili legalizaciju Vašeg objekta – kopija plana, posedovni list, izvod iz zemljišnih knjiga, dokumentacija vezana za urbanističke uslove, lokacijska dozvola, prijava radova, i ostala prateća dokumentacija, uključujući i izradu Idejnog i Glavnog projekta objekta.

Ukoliko ste zainteresovani za ovakvu vrstu usluge, zakažite sastanak sa našom službom koja se bavi ovim poslovima. Po dobijanju infomacija o lokaciji, veličini i nameni željenog objekta, biće Vam ponuđen odgovarajući Ugovor sa definisanim međusobnim obavezama, rokovima i cenama.

© 2020 Kuća Petrović DOO

Niš, Prvomajska 2, lokal 1
Upisan u Registar posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti pod rednim brojem 1041